INFORMASJON OM UTSTILLER

Utstiller *
Land
Org.nr. *
Firma e-post *
URL til nettside
Adresse 1 *
Adresse 2
Postnr * Poststed *
Telefon *

UTSTILLERS KONTAKTPERSON

Fornavn *
Kontaktperson e-post *
Etternavn *
Mobil nr. *

FAKTURAINFORMASJON

Samme som utstillerinfo
Fakturamottaker *
Adresse1 *
Adresse2
Postnr * Poststed *
Land
Fakturakontakt fornavn * Etternavn *
EHF-faktura
Faktura e-post *

VI ØNSKER Å DISPONERE FØLGENDE AREAL

Standleie (inkl. vegger, uten inventar)
Velg ønsket standplassering: *
A - 3090.00 / m2 Fully booked
B - 2050.00 / m2 Fully booked
C - 2050.00 / m2
D - 2650.00 / m2 Fully booked
E - 1990.00 / m2
F - 2650.00 / m2 Fully booked
G - 2400.00 / m2
Ute Trondheim Spektrum - 1400.00 / m2
Skansen pier - 1100.00 / m2
Vrimle / mingling area - 2250.00 / m2
* Med forbehold om plass i ønsket hall

Ønsket standareal m2

Ønsker din bedrift kontakt med studenter? Kryss av her slik at studentene lett kan finne frem til dere Studentvennlig bedrift

Ønsket bredde/dybde på stand, eller annen relevant info

Registreringsavgift NOK 9900.00 - Faktureres ved påmelding. Gjelder ikke de som skal ha digital stand. Her er det ingen registreringsavgift.
Paviljonger blir fakturert 25000,- for opp til 20 utstillere, med 1000,- ekstra per utstiller utover dette.

Betalingsbetingelser Standleie faktureres med forfall 01. April 2024. Påmelding etter dette; omgående fakturering.
Betaling til bankgiro: 6401.05.61386
Swift-kode: NDEANOKK, Nordea Bank Norge ASA, NO-7005 Trondheim
IBAN-NR: NO2064010561386

TEKNISKE OPPLYSNINGER

(INGEN BESTILLING, KUN FOR PLASSTILDELING)

Preferanser for stand
Stand i 2 etasjer (medfører 50% tillegg på kvm-pris):  

Spesifiser hvis utstilte varer og materiell på innestand overstiger 1000 kg/m2
Spesielle ønsker og opplysninger vedrørende plasstildelingen

PRODUKTER OG TJENESTER

Våre bransjer er: *
Annet:
Vi ønsker å stille ut følgende produkter

BETALINGSBETINGELSER OG SIGNERING

Registreringsavgift NOK 9900.00 - Faktureres ved påmelding.

Betalingsbetingelser Betaling til bankgiro: 6401.05.61386
Swift-kode: NDEANOKK, Nordea Bank Norge ASA, NO-7005 Trondheim
IBAN-NR: NO2064010561386
Utfylt av *


Punkter merket med stjerne (*) må fylles ut